Azerbaijan Republic Ministry of Agriculture
Vegetable Scientific-Research Institute

Seed plantings

Region Toxumçuluq təsərrüfatı və rəhbəri Bitki Bitkinin Sortu Səpilmiş toxumun R-sı Gözlənilən məhsul un R-sı Ümumi Əkin Sahəsi ha
Soyadı, adı, ata adı Şəhadətnamə № Verilmə tarixi