Azərbaycan Respublikası
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin
Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu

Rayonlaşmış Sortlar

Bitki Sort Müəlliflər
Pomidor (Açıq sahə üçün) Azərbaycan 94 Abdullayeva X. T., Cəfərova T. F., Əliyeva İ.Ş., Eyyubova B. B
Ilkin Babayev Ə.H., Abbasov N. M., Straşkina L.B.
Yubiley 60 Abdullayeva X.T., Əliyeva İ.Ş., Cəfərova T.F.
İlyas Abdullayeva X.T., Cəfərova T. F., Kamaləddinova Z. İ.
Elim Abdullayeva T.Y., Şifman İ. A., Abdullayeva X.T., Cəfərova T.F.
Şəkər Babayev Ə.H., Abdullayeva X.T., Cəfərova T.F., Nəsirova T.Ə.
Zərrabi Abdullayeva X. T., Şifman İ.A., Cəfərova T. F., Əliyeva İ. Ş.
Nuru Abdullayeva X.T., Cəfərova T.F., Əliyeva İ.Ş.
Leyla Babayev Ə.H., Qvozdenko T.M., Əliyeva Z.K.,Quliyev Ş.B., Abbasov N.M.
Mirvari Abdullayeva X. T., Cəfərova T. F., Əliyeva İ.Ş., Eyyubova B. B., Məmmədov F.H., Aslanova S.X
Vətən 1 Kamaləddinova Z.İ., Xanməmmədov Ə.J.
Xəzər Abdullayeva X.T., Şifman İ.A., Kəmaləddinova Z.İ., Cəfərova T.F.
Xiyar Azəri Məmmədzadə B.T., Abbasov N.M., Abdullayeva V.M.
Badımcan Yaxşılaşdırılmış Büllur Abdullayeva X.T., Cəfərova T. F., Əliyeva İ.Ş.
Gəncə Abdullayeva X. T., Cəfərova T. F., İsmayılov N. H., Eyvazov Ə. Q.
Fədai Abdullayeva X. T., Cəfərova T. F., Rüstəmov T. F.
Zəhra Abdullayeva X.T., Şifman İ.A.
Türkan Abdullayeva X. T., Cəfərova T.F., Əlirzayev D. H., Əliyev Ç. S.
Məhərrəm Abdullayeva X. T., Cəfərova T.F.
Şirin bibər Murad Əliyeva Z.A., Abbasov N.M.
Töhfə Babayev Ə.H., Əliyeva Z.K., Nəbiyev R.C., Eyyubov B.B., Aslanova S.X
Zümrüd Əliyeva Z.A., Cəfərova T.F.
Yadigar Əliyeva Z.A., İsmayılov N.Q., Cəfərova T.F., Abbasov N.M.
Şəfa Əliyeva Z.A., Abbasov N.M.
Acı bibər Göygöl Əliyeva Z.A., Əliəskərzadə R.D., Şifman J.A.
Şəfəq Məmmədov F.H., Məmmədova X.H., Əliyeva Z.A., Eyyubov B,B
Ulduz Məmmədov F.H., Məmmədova X.H., Əliyeva Z.A., Eyyubov B,B
Baş kələm Yerli Abşeron xalq seleksiyası
Sahil Əliəskərzadə R.D., Mikayılov Z.F.
Azərbaycan Əliəskərzadə R.D., Əliyeva Z. A
Araz Ələsgərzadə R.C., Quliyev Ş.B., Məmmədova R.M.
Abşeronskaya ozimaya Əliəskərzadə R.D.
Rəcəbli 104 Rəcəbli İ.C., Əliəskərzadə R.D.
Baş soğan Sabir Rzayev C. Ə., Kazımov S. A., Qurbanov N. N., Prijoq A. Q., Sərkərov N. A.
"Yaxşılaşdırılmış Yerli Hövsan" Rzayev C.Ə., Abdullayeva X.T., Qəhrəmanov N.Y
Aytac Rzayev C.Ə., Məmmədov F.H., Babayev O.K.,Eyyubov B.B., Əliyeva Z.A
Aydan Rzayev C.Ə., Məmmədov F.H., Babayev O.K.,Eyyubov B.B
Sarımsaq Qusarçay Rzayev C. Ə., Хələfov L.X., Sərkərov N. A.
Cəlilabad Mustafayev İ.D., Rzayev C. Ə.
Elçin Rzayev C. Ə., Sərkərov N. A.
Tərəvəz lobyası İsa Sadıxova L.Q., Cəfərova T.F., Məlikov T.
Sevinc Sadıxova L.Q., Abbasov N.M., Cəfərov F.A.
Zülal Sadıxova L.Q., Abbasov N.M.
Aylin Sadıxova L.Q.,Məmmədov F.H.,Eyyubov B.B
Bəyaz Sadıxova L.Q., Abdullayeva X.T., Cəfərova T.F.
Tərəvəz noxudu Namiq Sadıxova L.Q., İsmayılov N., Cəfərova T.F., İbadov H.
Fidan Sadıxova L.Q., İsmayılov N.M., Cəfərova T.F.
Yerkökü Abşeronskaya zimnaya Əliəsgərzadə R.D., Əliyeva S.M.
Yubileynaya 60 Əliəsgərzadə R.D., Əliyeva S.M.
Şüyüd Otello Quliyev Ş.B., Əliyev H.H., Mursaqulov M.Ə., Abbasov N.A.
Qarpız Mərcan Həsənov C.Ə., Abbasov N.M.
Kartof Sevinc Əmirov Z.S.
Telman Əmirov Z.S., Abdullayev V.T.,Nəsibova M.Ş., Həsənov İ. R.
Əmiri 600 Əmirov Z.S., Abdullayev V.T.,Abbasov Ə.P.
Pomidor (Örtülü sahə üçün) Şəlalə Babayev Ə.H., Əliyeva Z.K., Cəfərova T.F., Həsənova V.Ə.
Şahin Babayev Ə.H., Əliyeva Z.K., Musayev A.İ., Cəfərova T.F., Həsənova V.Ə.
Bənövşə Əliyeva Z.K., Musayev A.İ., Cəfərova T.F.
Yemiş Veteran Əliyeva Z.A., Həsənov C.Ə., Məmmədov F.H., Əliyeva İ.Ş