Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin
Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu

Rayonlaşmış Sortlar

Bitki Sort Müəlliflər
Pomidor (Açıq sahə üçün) Nuru Abdullayeva X.T., Cəfərova T.F., Əliyeva İ.Ş.
Leyla Babayev Ə.H., Qvozdenko T.M., Əliyeva Z.K.,Quliyev Ş.B., Abbasov N.M.
Mirvari Abdullayeva X. T., Cəfərova T. F., Əliyeva İ.Ş., Eyyubova B. B., Məmmədov F.H., Aslanova S.X
Vətən 1 Kamaləddinova Z.İ., Xanməmmədov Ə.J.
Xəzər Abdullayeva X.T., Şifman İ.A., Kəmaləddinova Z.İ., Cəfərova T.F.
Azərbaycan 94 Abdullayeva X. T., Cəfərova T. F., Əliyeva İ.Ş., Eyyubova B. B
Ilkin Babayev Ə.H., Abbasov N. M., Straşkina L.B.
Yubiley 60 Abdullayeva X.T., Əliyeva İ.Ş., Cəfərova T.F.
İlyas Abdullayeva X.T., Cəfərova T. F., Kamaləddinova Z. İ.
Elim Abdullayeva T.Y., Şifman İ. A., Abdullayeva X.T., Cəfərova T.F.
Şəkər Babayev Ə.H., Abdullayeva X.T., Cəfərova T.F., Nəsirova T.Ə.
Zərrabi Abdullayeva X. T., Şifman İ.A., Cəfərova T. F., Əliyeva İ. Ş.
Xiyar Azəri Məmmədzadə B.T., Abbasov N.M., Abdullayeva V.M.
Badımcan Türkan Abdullayeva X. T., Cəfərova T.F., Əlirzayev D. H., Əliyev Ç. S.
Məhərrəm Abdullayeva X. T., Cəfərova T.F.
Yaxşılaşdırılmış Büllur Abdullayeva X.T., Cəfərova T. F., Əliyeva İ.Ş.
Gəncə Abdullayeva X. T., Cəfərova T. F., İsmayılov N. H., Eyvazov Ə. Q.
Fədai Abdullayeva X. T., Cəfərova T. F., Rüstəmov T. F.
Zəhra Abdullayeva X.T., Şifman İ.A.
Şirin bibər Zümrüd Əliyeva Z.A., Cəfərova T.F.
Yadigar Əliyeva Z.A., İsmayılov N.Q., Cəfərova T.F., Abbasov N.M.
Şəfa Əliyeva Z.A., Abbasov N.M.
Murad Əliyeva Z.A., Abbasov N.M.
Töhfə Babayev Ə.H., Əliyeva Z.K., Nəbiyev R.C., Eyyubov B.B., Aslanova S.X
Acı bibər Şəfəq Məmmədov F.H., Məmmədova X.H., Əliyeva Z.A., Eyyubov B,B
Ulduz Məmmədov F.H., Məmmədova X.H., Əliyeva Z.A., Eyyubov B,B
Göygöl Əliyeva Z.A., Əliəskərzadə R.D., Şifman J.A.
Baş kələm Araz Ələsgərzadə R.C., Quliyev Ş.B., Məmmədova R.M.
Abşeronskaya ozimaya Əliəskərzadə R.D.
Rəcəbli 104 Rəcəbli İ.C., Əliəskərzadə R.D.
Yerli Abşeron xalq seleksiyası
Sahil Əliəskərzadə R.D., Mikayılov Z.F.
Azərbaycan Əliəskərzadə R.D., Əliyeva Z. A
Baş soğan Aytac Rzayev C.Ə., Məmmədov F.H., Babayev O.K.,Eyyubov B.B., Əliyeva Z.A
Aydan Rzayev C.Ə., Məmmədov F.H., Babayev O.K.,Eyyubov B.B
Sabir Rzayev C. Ə., Kazımov S. A., Qurbanov N. N., Prijoq A. Q., Sərkərov N. A.
"Yaxşılaşdırılmış Yerli Hövsan" Rzayev C.Ə., Abdullayeva X.T., Qəhrəmanov N.Y
Sarımsaq Elçin Rzayev C. Ə., Sərkərov N. A.
Qusarçay Rzayev C. Ə., Хələfov L.X., Sərkərov N. A.
Cəlilabad Mustafayev İ.D., Rzayev C. Ə.
Tərəvəz lobyası Zülal Sadıxova L.Q., Abbasov N.M.
Aylin Sadıxova L.Q.,Məmmədov F.H.,Eyyubov B.B
Bəyaz Sadıxova L.Q., Abdullayeva X.T., Cəfərova T.F.
İsa Sadıxova L.Q., Cəfərova T.F., Məlikov T.
Sevinc Sadıxova L.Q., Abbasov N.M., Cəfərov F.A.
Tərəvəz noxudu Namiq Sadıxova L.Q., İsmayılov N., Cəfərova T.F., İbadov H.
Fidan Sadıxova L.Q., İsmayılov N.M., Cəfərova T.F.
Yerkökü Yubileynaya 60 Əliəsgərzadə R.D., Əliyeva S.M.
Abşeronskaya zimnaya Əliəsgərzadə R.D., Əliyeva S.M.
Şüyüd Otello Quliyev Ş.B., Əliyev H.H., Mursaqulov M.Ə., Abbasov N.A.
Qarpız Mərcan Həsənov C.Ə., Abbasov N.M.
Kartof Telman Əmirov Z.S., Abdullayev V.T.,Nəsibova M.Ş., Həsənov İ. R.
Əmiri 600 Əmirov Z.S., Abdullayev V.T.,Abbasov Ə.P.
Sevinc Əmirov Z.S.
Pomidor (Örtülü sahə üçün) Bənövşə Əliyeva Z.K., Musayev A.İ., Cəfərova T.F.
Şəlalə Babayev Ə.H., Əliyeva Z.K., Cəfərova T.F., Həsənova V.Ə.
Şahin Babayev Ə.H., Əliyeva Z.K., Musayev A.İ., Cəfərova T.F., Həsənova V.Ə.
Yemiş Veteran Əliyeva Z.A., Həsənov C.Ə., Məmmədov F.H., Əliyeva İ.Ş