Azərbaycan Respublikası
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin
Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu

Şitil satışı

Tərəvəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun müasir şitilxana kompleksində bütün növ tərəvəz şitillərinin yetişdirilməsi həyata keçirilir.