Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin
Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu

Elmi şura

Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Elmi Şurası

 1. Allahverdiyev Elmar İlham oğlu (sədr) – Direktor
 2. Əsgərov Əlamdar Tağı oğlu (sədr müavini) – Elmi işlər üzrə direktor müavini, b.f.d.
 3.                                                   – İstehsalat işləri üzrə direktor müavini
 4. Nəbiyev Ramil Cəbrayıl oğlu – Elmi katib
 5. Sadıxova Laləzər Qafar qızı – Aqrar Elm və İnformasiya Məsləhət Mərkəzinin baş elmi katibi, a.e.f.d.
 6. Yusifov Maarif Almədət oğlu – Fiziologiya laboratoriyasının müdiri, a.e.e.d., prof.
 7. Babayev Əlisoltan Hacıbaba oğlu – Örtülü sahə laboratoriyasının müdiri, a.e.e.d., b.e.i.
 8. Əliyeva Zibeydə Abbas qızı – Seleksiya və toxumçuluq şöbəsinin müdiri, a.e.f.d., b.e.i.
 9. Ferens Mariya Stanislavovna – Becərmə texnologiyası şöbəsinin müdiri, a.e.f.d.
 10. Məmmədov Tahir Abdulla oğlu – Kartofçuluq şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, b.f.d.
 11. Müstafayev Mahir Mustafa oğlu – İnteqrir mübarizə texnologiyaları laboratoriyasının müdiri, b.f.d.
 12. Əliyeva Zemfira Kamil qızı – Örtülü sahə laboratoriyasının aparıcı elmi işçisi, a.e.f.d., dosent
 13. Quliyev Şakir Babayar oğlu – Aqrokimya laboratoriyasının müdiri, a.e.f.d., dosent
 14. Abbasov Rizvan Əvəz oğlu – Becərmə texnologiyası laboratoriyasının müdiri, a.e.f.d., dosent
 15. Ağayev Fəxrəddin Nifi oğlu – Becərmə texnologiyası laboratoriyasının aparıcı elmi işçisi, b.f.d.
 16. Adıgözəlov Məcid Bilal oğlu – Emal və saxlanma texnologiyaları laboratoriyasının müdiri
 17. Maxsudov Şəban Mustafa oğlu – İnformasiya təminatı və elmi nailiyyətlərin tətbiqi şöbəsinin müdiri, Həmkarlar təşkilatının sədri