Azərbaycan Respublikası
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin
Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu

Nəşrlər

Tərəvəz, bostan və kartof bitkilərinin xəstəlik, zərərvericilərə və alaq otlarına qarşı istifadə olunan pestisidlər

Müəllif

Tərəvəz, bostan və kartof bitkilərinin xəstəlik, zərərvericilərə və alaq otlarına qarşı istifadə olunan pestisidlər

Pomidorun məhsuldar, saxlanmaya, daşınmaya və konservləşdirməyə yararlı sortlarının seleksiyası

Ə.H.Babayev, H.A.Hüseynov

Pomidorun məhsuldar, saxlanmaya, daşınmaya və konservləşdirməyə yararlı sortlarının seleksiyası

Tərəvəzçinin illik fəaliyyət təqvimi

Müəllif

Tərəvəzçinin illik fəaliyyət təqvimi

Tərəvəzçinin sorğu kitabı

Müəllif

Tərəvəzçinin sorğu kitabı


Azərbaycanda pomidorun müasir metodalar əsasında seleksiyası

Ə.H.Babayev

Azərbaycanda pomidorun müasir metodalar əsasında seleksiyası

Kartofun fiziologiyası, intensiv texnologiya ilə becərilməsi və proqramlaşdırılmış məhsulun alınması yolları

Ə.Q.Eyvazov, F.N.Ağayev, R.Ə.Abbasov

Kartofun fiziologiyası, intensiv texnologiya ilə becərilməsi və proqramlaşdırılmış məhsulun alınması yolları