Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin
Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu

Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun əməkdaşı Özbəkistan Respublikasında Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqazda Tərəvəzçiliyin Tədqiqatı və İnkişafı Şəbəkəsinin təşkil olunmuş iclasında iştirak etmişdir

Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun İnteqrir mübarizə texnologiyaları laboratoriyasının böyük elmi işçisi Xurşud Məmmədova 25-27 oktyabr 2016-cı il tarixdə Özbəkistan Respublikasının Daşkənd şəhərində Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqazda Tərəvəzçiliyin Tədqiqatı və İnkişafı Şəbəkəsinin Rəhbər Komitəsinin keçirilmiş 9-cu iclasında iştirak etmişdir.