Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin
Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu

Beynəlxalq layihələr

S/s L A Y İ H Ə N İ N :
adı simvolu müddəti
1 Azərbaycanda xəstəliklərdən azad (sağlam) kartof toxumçuluğunun inkişaf etdirilməsi TCP/AZE/3402 Yanvar 2013-Dekabr 2014
2 Azərbaycanda ekoloji təmiz kənd təsərrüfatının inkişafı və institusional bacarıqların artırılması GCP/RER/006/TUR Noyabr 2014-Noyabr 2016
3  "Azərbaycanda tərəvəz və kartof toxumu istehsalı" müəssisəsinin yaradılması  BreedIT LTD  2016-cı il

"Azərbaycanda tərəvəz və kartof toxumu istehsalı" müəssisəsinin yaradılmasının məqsədi aşağıdakılardan ibarətdir:

  1. Azərbaycan bazarında güclü təlabata malik olan, o cümlədən ərzaq təhlükəsizliyi baxımdan əhəmiyyət daşıyan tərəvəz bitkiləri üzrə yüksək məhsuldar toxumlar əldə etmək;
  2. Azərbaycanın müxtəlif zona və iqlimlərinə uyğun bitkilərin seleksiyasını təmin etmək;
  3. İlboyu istixanalarda və mövsümi olaraq açıq sahələrdə seleksiya işlərini aparmaq;
  4. Yerli fermerləri üçün sərfəli qiymətə keyfiyyətli toxumla təmin etmək;
  5. Toxumçuluq sahəsində yüksək keyfiyyətli yerli bilik bazası yaratmaq, o cümlədən ən müasir aqronomluq təcrübələrini təmin etmək;
  6. Toxumçuluqdan bitkiçiliyə qədər müasir kənd təsərrüfatı üçün təlim və tədris infrastrukturu yaratmaq.

IMG_20160525_113539